Garage Mort

De Camping stelt aan de Klant, die deze aanvaardt, een parkeerplaats ter beschikking, hierna “Garage Mort” genoemd en kan op geen enkele manier worden gelijkgesteld aan een Stallings contract;

Het schept geen enkele verplichting voor de Dienstverlener om de opgeslagen Caravan of Voertuig te bewaken, te onderhouden. In de zin van de artikelen 1927 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Verantwoordelijkheid
De Klant slaat zijn Caravan /voertuig op eigen verantwoordelijkheid op. Hij blijft de bewaarder van zijn Caravan / Voertuig in de zin van artikel 1242 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of schade aan het voertuig/caravan.